Will Faber

Faber, Will (Saabrücken, Alemanya 1901 – Barcelona 1987)

Will Faber

De formació autodidacta, compaginà durant els primers anys l’ofici de ferrer amb el dibuix i la pintura fins que va poder independitzar-se i dedicar-se plenament a l’art. L’any 1934 va estiuejar a Eivissa i en quedà tan fascinat que hi va romandre dos anys; d’aquesta etapa es conserven dibuixos i aquarel·les de paisatges i retrats de caire figuratiu. Més tard, el seu estil evolucionà cap a l’abstracció i es veié enriquit per l’accentuació dels contrastos amb una clara predilecció pel color vermell.

Will Faber

Pensament continu

Jocs