Sobre Mave

Des de la constitució del Consell Insular, el seu Fons d’Art és una col·lecció que està en continu creixement, reunint l'àmplia diversitat de tècniques i d'estils que conformen el panorama de l'art modern i contemporani d'Eivissa.

MUSEU VIRTUAL - FONS D’ART DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

En aquest museu virtual, el visitant podrà gaudir de la actual col·lecció de Fons d'Art del Consell Insular d'Eivissa i de les noves adquisicions, a mesura que siguin incloses, a més de les exposicions d’art organitzades a Sa Nostra Sala i el Museu Etnogràfic d’Eivissa.

QUÈ ÉS EL FONS D’ART CONSELL INSULAR D’EIVISSA?

El Consell Insular d’Eivissa va començar a crear una col·lecció d’obres d’art des de l’any 1979, data en què es va constituir el Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Des de llavors, el Consell Insular s’encarrega de la catalogació i inventariat, conservació i restauració, a més de la divulgació d’aquesta part essencial del patrimoni artístic eivissenc.

Aquest fons d’art, principalment d’autors d’Eivissa o relacionats amb l’illa, encara que discret al principi, ha anat poc a poc incrementant-se a mesura que les circumstàncies, les oportunitats i les polítiques culturals ho han permès o impulsat. En els darrers anys, el Consell Insular d’Eivissa ha dedicat un important esforç per a l’ampliació del seu fons d’art, mitjançant adquisicions, donacions, cessions o dipòsits d’obres d’artistes; i, paral·lelament, s’ha impulsat l’actualització del seu catàleg.

EL FONS D’ART CONSELL INSULAR D’EIVISSA

Diuen que l’art és el sentiment i l’expressió de les persones i del poble que el genera. Moltes són les motivacions i els contexts que porten als artistes a crear, dibuixar, pintar, modelar, cisellar... i molts són els sentiments que poden generar aquesta inquietud creativa. Seria estrany i difícil que un artista no tingués cap influència creativa del seu entorn. Per aquest motiu, entre altres aspectes de caire més estètic i artístic, l’estudi i el coneixement d’una societat, d’un poble ens ajuda a entendre les motivacions creatives. Així com, d’altra banda, l’estudi dels artistes i de les obres d’art representa també un enriquidor complement per al coneixement de cada poble. Així ho ha entès el Consell Insular d'Eivissa, motivació essencial a l'hora de crear i ampliar el seu Fons d'Art, fons Institucional que intenta reflectir l'àmplia diversitat de tècniques i d'estils que conformen el panorama de l'art modern i contemporani d'Eivissa.

Art d’Eivissa

A finals del segle XIX, a la major de les Pitiüses s’experimenta, igual que a altres indrets, un interès per la reproducció d’imatges captades des de la realitat: la fotografia. Imatges instantànies que congelen i que enregistren per al futur multitud d’esdeveniments, paisatges, retrats, etc. Dins d’aquest món “d’innovacions tecnològiques” creix i desenvolupa el seu encuriosit esperit d’artista el jove Narcís Puget Viñas, considerat per molts el pare de la pintura moderna d’Eivissa. Primer, va tenir aquesta inquietud per la plasmació de la realitat de forma més o menys fidedigna, i amb aquest motiu viatjà a Barcelona per formar-se dins el món de la fotografia. Però, allà estant, s’adonà aviat que la realitat era el color, el matís, la textura, i començà a interessar-se i a formar-se dins del món de l’art, de la pintura concretament, fortament influenciat per l’ impressionisme.

En tornar a Eivissa, va compaginar feines de fotògraf, amb un atelier de pintura on, a més a més, ensenyava la tècnica pictòrica a joves interessats: Josep Tarrés, Antoni Pomar, Vicent Ferrer Guasch, el seu fill Narcís Puget Riquer... Pintors cada un d’ells amb marcada personalitat i tècnica creativa. Aquella fornada de joves pintors, deixebles de Ciset, com era conegut el vell pintor i mestre, va conviure, ja des dels anys trenta del segle XX i després en una segona etapa els anys cinquanta, amb l’arribada de multitud d‘artistes d’arreu d’Europa a l’illa d’Eivissa. Artistes que buscaven refugi, meravellats pels colors mediterranis i empesos per una climatologia afable i un cert entorn social de laissez fer, laissez passer.

La majoria d’aquells artistes estrangers crearen i s’agruparen en el Grup Ibiza 59, grup d'art de gran projecció. Persones de món i de tendències avançades amb expressions i tècniques pictòriques abstractes i d’avantguarda. Al seu torn els pintors locals, no exempts d’una gran qualitat tècnica i artística, crearen i s’agruparen en el Grup Puget, l’any 1962. Tots ells deixaren una important empremta, amb personalitat pròpia, tot seguint aquell inicial impressionisme ensenyat per Puget Viñas, impregnat d’escenes costumistes, paisatges locals, marines, retrats i bodegons. Pintura figurativa que evolucionarà des dels gruixuts traços de tinta de Antoni Marí Ribas Portmany a l’estilització de línies i la lluminositat dels blancs de Ferrer Guasch; de la destacada tècnica aquarel·lista de Puget Riquer a les escenes sorollistes de Pomar; i des de Josep Tarrés, el pintor dels ulls de topazi, fins arribar a Tur Costa, possiblement el pare de la pintura abstracta a les Balears.

Des de llavors, el panorama artístic d’Eivissa ha amalgamat un ampli ventall de tècniques, temàtiques, disciplines... que, tot plegat, ens ofereixen una diversitat de tendències i d’estils, els quals posen de manifest la gran riquesa de la seua producció artística i de les noves propostes creatives.

Els Fons d’Art del Consell Insular d’Eivissa

El Consell Insular d’Eivissa va començar a crear una col·lecció d’obres d’art des de l’any 1979, data en què es va constituir el Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Aquest fons d’art, principalment d’autors d’Eivissa o relacionats amb l’illa, encara que discret al principi, ha anat poc a poc incrementant-se a mesura que les circumstàncies, les oportunitats i polítiques cultural ho han permès o impulsat. Des de llavors, el Consell Insular s’encarrega de la catalogació i inventariat, conservació i restauració.

Tot aquest fons es troba repartit: algunes peces en sales de reserva o presidint despatxos i sales de reunió de diferents edificis i dependències del Consell; altres exposades en sales de exposicions i espais culturals, o cedides de forma temporal a ajuntaments de l’illa. Darrerament, el Consell Insular d’Eivissa ha dedicat un important esforç econòmic per a l’ampliació d’aquest fons d’art institucional, mitjançant adquisicions, donacions, cessions o dipòsits d’obres d’artistes; així com, per a l’actualització del seu catàleg.

Tot plegat, la visita virtual al Fons d’Art del Consell Insular d’Eivissa ens ajuda a conèixer i a comprendre l’evolució de l’art a Eivissa des de finals del segle XIX fins als nostres dies, comportant un coneixement de la nostra societat, a més de representar un gaudi pels sentits. Fondo de Arte del Consell Insular de Eivissa nos ayuda a conocer y a comprender la evolución del arte en Eivissa desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, contribuyendo al conocimiento acerca de nuestra sociedad, además de representar un placer para los sentidos.