Ignacio Gil Sala

Gil Sala, Ignacio (Barcelona 1913 – 2003)

Ignacio Gil Sala

Artista precoç, va iniciar els seus estudis a l'Escola de Belles Arts de Barcelona i, tot i que encara era aprenent, va guanyar un premi de l'escola i una beca. Al llarg de la seva vida va viatjar i va exposar a diferents països islàmics i llatinoamericans. Un esborrany extraordinari, àgil amb el llapis i el carbó vegetal, sovint va immortalitzar la terra, la gent i el mar de Eivissa.