Roberto Duarte

Duarto Laferrière, Roberto, Malambo. (Buenos Aires 1935).

Roberto Duarte

Començà els seus estudis a l’Acadèmia Nacional de Belles Arts i continuà formant-se per Europa gràcies a diferents beques que li foren atorgades. Va experimentar un temps el moviment cinètic i les formes geomètriques, però tornà a l’estil figuratiu que li serveix per pintar el seu entorn quotidià. Els seus motius principals són les dones, la música, la literatura i els paisatges.

Roberto Duarte

Nostàlgia

Es Vedrà