Francisco Romero Martín, Paco Romero

Romero Martín, Francisco – Paco Romero (Eivissa 1966)

Francisco Romero Martín, Paco Romero

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, és professor de dibuix a l’IES Quartó de Portmany. Des dels seus inicis, l’artista pren elements del seu entorn per transformar-los en el procés de creació, i el paisatge serà un motiu recurrent en la seua obra. Al voltant d’aquest tema farà diverses exposicions, com Paisatge d'amanuens o Del Nord. El seu estil es mou en un diàleg continu entre abstracció i figuració, sempre amb un profund sentit poètic, equilibrat i serè que es pot incloure dins el corrent de l'abstracció lírica.