Júlia Ribas

Ribas, Júlia (Eivissa 1973)

Júlia Ribas

S'inicia al món de la pintura a través del seu pare, també pintor, amb qui surt al camp per fer les primeres pintures. L'enllaç amb la natura serà un motiu constant a les seves obres. El 1996 realitza la seva primera exposició i des de llavors ha participat en nombroses exposicions tant a l'illa com a Barcelona, Alacant o Alemanya. Col·labora en projectes solidaris amb diverses associacions locals i internacionals i les seves obres estan repartides entre diverses col·leccions públiques i privades: Govern de les Illes Balears, Consell d'Eivissa, Fundació Vicente Ferrer, entre d'altres.

Júlia Ribas

Sa murada

Figuera blava

Gorgònies blanques

Sèrie horitzons