Gabrielet

Tur Costa, Antoni – Gabrielet (Ibiza 1917 – 1998)

Gabrielet

Germà del pintor Rafel Tur Costa, aconseguí una beca i marxà a Madrid a estudiar ceràmica i art. En tornar, s’instal·là a Formentera i hi visqué fins tres anys abans de morir. Va començar a fer murals amb ciment armat, molts dels quals eren encàrrecs de diversos hotels d’Eivissa i Formentera. L’any 1977 muntà un taller a la Mola i inicià una prolífica etapa de ceramista, treballant amb esmalts de colors vius i traspassant els seus dibuixos a la ceràmica.

Gabrielet

Dos Gallos

Molí