Cristino De Vera

De Vera, Cristino (Santa Cruz de Tenerife 1931)

Cristino De Vera

Es va formar a Madrid, iniciant-se en l’expressionisme, i als anys seixanta la seua paleta s’omplí de colors. La temàtica de la seua obra es centra en la significació de la vida i la mort, i les seues composicions es caracteritzen per ser molt senzilles. Ha participat en les Biennals de París, de Venècia i a la Fira de Nova York, i ha exposat a tres edicions d’ARCO.